ข้ามไปยังเนื้อหา
$3 Referral Coupon: How to Redeem

$3 Referral Coupon: How to Redeem

Invite your friend to join as a BlueBasket member and earn $3 for both of you!

New BB members who sign up through a referral will receive a $3 off on their first order, and existing members can earn 300 points in your BB account whenever a friend you invite makes a purchase. Read on to find out how you can send a referral and redeem these rewards.

How to Send a Referral

Step 1: Head over to your profile page on BlueBasket by clicking on the icon at the top right of the page.

Step 2: Scroll down on your profile page and you will find a section that reads ‘Give $3 off coupon, Get $3’. Copy the referral link and send it to the person you wish to invite, or share the link via social media or email.

How to Redeem $3

Step 1: Once you have signed up through a friend's referral link, head over to your profile page and click on ‘View Rewards’. 

Step 2: A pop-up window will show up with a list of the coupon codes you can apply. Click on ‘View’ for the '$3 off Coupon'.

Step 3: The coupon code will be generated and you can either apply this automatically or copy and paste it at checkout.

If you happen to land on the main page of the rewards pop-up window, just scroll down and click on ‘Your Rewards’ and you will be able to see the list. You can also access and copy your referral link on this page any time under the ‘Referrals’ section. 

The more friends you invite, the more rewards you earn, so start sharing and earning now!

บทความก่อนหน้า BB Day: What Is It and When?
บทความถัดไป Croissant + Waffle = Croffle, Where can you get the best CROFFLE from?

ข้อคิดเห็น

Shaon - มีนาคม 19, 2022

12give me

เขียนข้อคิดเห็น

* เขตข้อมูลที่ต้องระบุ

×
Welcome Newcomer