ข้ามไปยังเนื้อหา

Easy & Luxurious Meal

Thick Broth Ramen

Difficulty: ★☆☆☆☆
Cooking time: Less than 5min
Servings: 1

INGREDIENTS

- Mayonnaise or Chipotle Mayonnaise (2 Tbsp)
- Minced Garlic (1 Clove)
- 1 Packet Soup Ramen 
- Green Onions
- Egg

Step 1

✔️ Chop up green onions to your preferred size.
✔️ Mix the ramen packet seasoning, egg, minced garlic and mayonnaise in a bowl.
✔️ If you'd like an extra spicy kick, you may also wish to replace the mayonnaise with some chipotle mayonnaise.

Step 2

✔️  Cook the ramen noodles and dried flakes in a pot.

Step 3

✔️ Once the noodles are cooked, pour all the contents in the pot into the bowl with your pre-mixed seasoning from Step 1.
✔️ Garnish with green onions before serving (optional).
✔️ If you wish, you may also add other ingredients like grilled SPAM or sausage to your bowl of ramen.

Related Products

Spicy Neoguri ราเมน얼큰한너구리 (120 กรัม x 5 ชิ้น) | หนอง
Spicy Neoguri ราเมน얼큰한너구리 (120 กรัม x 5 ชิ้น) | หนอง
Spicy Neoguri ราเมน얼큰한너구리 (120 กรัม x 5 ชิ้น) | หนอง
Spicy Neoguri ราเมน얼큰한너구리 (120 กรัม x 5 ชิ้น) | หนอง
Spicy Neoguri ราเมน얼큰한너구리 (120 กรัม x 5 ชิ้น) | หนอง

Spicy Neoguri ราเมน얼큰한너구리 (120 กรัม x 5 ชิ้น) | หนอง

$7.90
Shin Ramen Multi Pack 신라면멀티팩 (120 กรัม x 5 ชิ้น) | หนอง
Shin Ramen Multi Pack 신라면멀티팩 (120 กรัม x 5 ชิ้น) | หนอง
Shin Ramen Multi Pack 신라면멀티팩 (120 กรัม x 5 ชิ้น) | หนอง
Shin Ramen Multi Pack 신라면멀티팩 (120 กรัม x 5 ชิ้น) | หนอง

Shin Ramen Multi Pack 신라면멀티팩 (120 กรัม x 5 ชิ้น) | หนอง

$7.00
จินราเมนเผ็ด진라면매운맛 (120 กรัม x 5 ชิ้น) | Ottogi
จินราเมนเผ็ด진라면매운맛 (120 กรัม x 5 ชิ้น) | Ottogi
จินราเมนเผ็ด진라면매운맛 (120 กรัม x 5 ชิ้น) | Ottogi
จินราเมนเผ็ด진라면매운맛 (120 กรัม x 5 ชิ้น) | Ottogi

จินราเมนเผ็ด진라면매운맛 (120 กรัม x 5 ชิ้น) | Ottogi

$7.00
Jin Jjambbong ราเมน진짬뽕 (130 กรัม x 4 pkt) | Ottogi
Jin Jjambbong ราเมน진짬뽕 (130 กรัม x 4 pkt) | Ottogi
Jin Jjambbong ราเมน진짬뽕 (130 กรัม x 4 pkt) | Ottogi
Jin Jjambbong ราเมน진짬뽕 (130 กรัม x 4 pkt) | Ottogi
Jin Jjambbong ราเมน진짬뽕 (130 กรัม x 4 pkt) | Ottogi
Jin Jjambbong ราเมน진짬뽕 (130 กรัม x 4 pkt) | Ottogi

Jin Jjambbong ราเมน진짬뽕 (130 กรัม x 4 pkt) | Ottogi

$5.50
AnsungTangmyun ราเมน안성탕면 (125 กรัม x 5pcs) | หนอง
AnsungTangmyun ราเมน안성탕면 (125 กรัม x 5pcs) | หนอง
AnsungTangmyun ราเมน안성탕면 (125 กรัม x 5pcs) | หนอง
AnsungTangmyun ราเมน안성탕면 (125 กรัม x 5pcs) | หนอง
AnsungTangmyun ราเมน안성탕면 (125 กรัม x 5pcs) | หนอง

AnsungTangmyun ราเมน안성탕면 (125 กรัม x 5pcs) | หนอง

$6.90
Samyang ราเมน삼양라면 (120 กรัม x 5pcs) | สามัญ
Samyang ราเมน삼양라면 (120 กรัม x 5pcs) | สามัญ
Samyang ราเมน삼양라면 (120 กรัม x 5pcs) | สามัญ
Samyang ราเมน삼양라면 (120 กรัม x 5pcs) | สามัญ

Samyang ราเมน삼양라면 (120 กรัม x 5pcs) | สามัญ

$6.90
จินราเมนอ่อน진라면순한맛 (120 กรัม x 5 ชิ้น) | Ottogi
จินราเมนอ่อน진라면순한맛 (120 กรัม x 5 ชิ้น) | Ottogi
จินราเมนอ่อน진라면순한맛 (120 กรัม x 5 ชิ้น) | Ottogi
จินราเมนอ่อน진라면순한맛 (120 กรัม x 5 ชิ้น) | Ottogi

จินราเมนอ่อน진라면순한맛 (120 กรัม x 5 ชิ้น) | Ottogi

$7.00
Omori Kimchi Jjigae บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป오모리김치찌개라면봉지 (160 กรัม x 4 ชิ้น) | GS25 Youus
Omori Kimchi Jjigae บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป오모리김치찌개라면봉지 (160 กรัม x 4 ชิ้น) | GS25 Youus
Omori Kimchi Jjigae บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป오모리김치찌개라면봉지 (160 กรัม x 4 ชิ้น) | GS25 Youus

Omori Kimchi Jjigae บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป오모리김치찌개라면봉지 (160 กรัม x 4 ชิ้น) | GS25 Youus

$7.90
×
Welcome Newcomer