ข้ามไปยังเนื้อหา

Curry Queen Cacao & Butter Curry Seasoning 카레여왕 부드러운 버터맛 (108g, 4 pax) | Chung Jung One

ราคาปัจจุบัน $4.80
ราคาปกติ $5.20

แจ้งฉันเมื่อมีในสต็อก

 

Curry Queen Cacao & Butter Curry Seasoning

A rich and thick curry broth you can easily prepare and savour at home. Enjoy the soft taste and texture of butter and the nutty taste of cacao in your curry broth. As the cheese powder is packaged separately, you can add tit according to your preference of how cheesy you want your curry broth to be!

  Storage Information

  Please store product in a cool, dry place away from direct exposure to sunlight.

  Details

  Net Volume: 108g

  Possible allergens: Food products containing milk, soybean, wheat, beef, shellfish and chicken.

  Ingredients: 

  Snow Curry (85g) - Rice flour, curry pre-mix, brewed soy sauce, bay salt, soybean, wheat, refined salt, fried onion powder, glycine, beef extract powder, curry powder, curry seasoning oil, Woozi oil, concoction (emulsifier, black pepper, garlic powder, vegetable oil, casein sodium, amylase, potassium phosphate, lecithin), alpha corn, coriander, cumin, turmeric powder, fenugreek, fennel, corn starch, refined sugar, composite seasoning, yeast extract, honey, pepper powder, apple fonduevo stock.

  Cacao & Butter Sauce (20g) - Purified water, refined salt, refined sugar, beef broth (Australia), fermented beef extract, beef bone concentrate, yeast extract, chicken, cocoa powder, demi glace sauce, ?¡mixed butter powder, vegetable extract, flavour enhancer, modified starch, processed butter.

  Cheese Powder (3g) - glucose, sweet whey powder, malto-dextrin, cheese powder (Denmark), salt, sodium chloride, processed cheese (Denmark), guar gum.

  Please refer to expiry date stated on product packaging.

  ×
  Welcome Newcomer